Systemasis guidar genom komplicerade processer
Systematis är ett konsultföretag som arbetar med systemdesign av automationsprocesser i den producerande industrin. Man hjälper även företag att välja rätt leverantör av automationsprocesser vid upphandlingar.
Det klassiska dilemmat inom produktionsindustrin har varit att automationen har styrt produktionen. Det har varit svårt att spara historik på ett strukturerat sätt, och dessutom varit komplicerat att publicera denna historik utanför det interna systemet. Affärssystem har kunnat följa orderhanteringar, beställningar och produktionskapacitet, men i realiteten har man inte kunnat se vad som sker i själva produktionen. Två världar har alltså inte kunnat integreras, och detta har blivit en viktig del av Systemasis affärsområde.
Även om alla företag är unika och producerar enligt sina egna mönster så angriper Systemasis problematiken på ett generellt sätt, och därför är kundföretagen så vitt skilda som fordons-, livsmedels- och läkemedelsindustrin. Även andra konsultföretag använder sig av Systemasis expertis när det handlar om större projekt, och genom partnersamarbeten med flera automationskonsultföretag kan man tillhandahålla de tjänster och den mankraft som krävs i stora projekt.

Viktigt konsultroll
En annan viktig del i Systemasis åtagande är konsultrollen. Då ett producerande företag ska göra en upphandling av ett automationssystem, kan det i de flesta fall vara svårt för företaget att bedöma vad som faktiskt behövs, och vad de erbjudande som kommer in egentligen innebär. Detta är i sig inget märkligt eftersom företagets huvuduppgift är att producera, och inte att vara experter på automation och spårbarhet. Experter är vad Systemasis är, och därför kan de ställa sig på kundens sida under både upphandling och implementering.
- Vi pratar med kunden på kundens språk och automationsrotvälska med automationsleverantörer.
Systemasis består idag av två personer med mycket goda förutsättningar att lösa strukturella automationsproblem. Lars Ericsson och Sven-Göran Bergh är båda teknologie licentiat inom Industriell Automation. Lars har bakgrund som civilingenjör i elektronik och Sven-Göran som civilingenjör i maskinteknik. Båda har tidigare arbetat som tekniska specialister och systemdesigners hos den svenska distributören av en av världens ledande mjukvaruleverantörer för automationsprogramvara. Båda två är dessutom MCSE (Microsoft Certified System Engineers) och MSDBA (Microsoft Certified Database Administrators). 

Systemasis AB

Bransch:
Data / Tjänster

Telefon: 046-286 34 50
Fax: 046-286 34 60


Email:
lars.ericsson@systemasis.se

Hemsida:
www.systemasis.se

Adress:
Systemasis AB
Ideon
22370 Lund

| 13 SENASTE FÖRETAGEN